• Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy
 • ul. Senatorska 31, 00-099 Warszawa
 • tel. 22 827 15 20

Sakramenty

Sakramenty Święte

Na stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje związane z udzielanymi przez nas Sakramentami.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Kochani, skoro tu zajrzeliście, znaczy, że zamierzacie ochrzcić swoje Dziecię 🙂 Bardzo się cieszymy z Waszej decyzji! Ale zanim przejdziemy do „formalności”, chcielibyśmy Wam zadać pytanie: dlaczego chcecie ochrzcić Wasze Dziecko?

Zdarza się – niestety – że ludzie decydują się na chrzest dziecka, choć nie mają zamiaru go wychować w wierze. Po co więc ludzie chrzczą swoje dziecko? Tak na wszelki wypadek? Bo będzie zdrowsze? Bo wszyscy tak robią?

Chrzest nie działa na zdrówko dziecięcia. Włoski lepiej po tym nie rosną (patrz: nasz proboszcz :D). 

Kochani, chcemy Wam zadać pytanie, i chcemy usłyszeć odpowiedź dojrzałego człowieka: DLACZEGO decydujesz się na chrzest swego dziecka?

Co ciekawe: Kościół pyta Cię o to 3 razy (słownie: TRZY!): 

 1. Podczas protokołu przedmałżeńskiego: Czy chcesz przyjąć w małżeństwie potomstwo i po katolicku je wychować? 
 2. Kiedy stoisz na ślubnym kobiercu: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? 
 3. Podczas chrztu Twego Dziecka: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Pod tym linkiem znajdziecie pewną mądrą i rzeczową rozmowę na ten temat: https://pytanienasniadanie.tvp.pl/34205887/coraz-wiecej-polakow-nie-chrzci-dzieci

Jeśli chcesz ochrzcić swoje Dziecko, bo wiara w Pana Boga jest dla Ciebie relacją dwóch kochających się Osób, i chcesz właśnie taką relację pokazać swemu Dziecku – zapraszamy!

———————————–

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej Parafii tylko w II i IV niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 12.30.

Co najmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu rodzice powinni pojawić się w Kancelarii Parafialnej z następującymi dokumentami: 

– akt urodzenia dziecka wydany przez USC,

– świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców lub akt kontraktu cywilnego,

– pisemna zgoda proboszcza Parafii zamieszkania (jeśli rodzice są spoza naszej Parafii),

– dane personalne rodziców i chrzestnych (imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
– akty chrztu rodziców chrzestnych.

Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko katolicy, którzy: 

– są wierzący i praktykujący,

– przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystia i bierzmowanie),
– otrzymają świadectwo moralności od proboszcza Parafii zamieszkania,

rodzice chrzestni mają obowiązek dostarczyć przed chrztem aktualny akt chrztu.


UWAGA: Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim a także osoby, które dokonały aktu apostazji.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przygotowującej do sakramentu chrztu. Katecheza odbywa się w poprzedzającą sobotę po Mszy świętej wieczornej. 

UWAGA: Nasz kościół jest usytuowany w śródmieściu Warszawy. Sprawdźcie, czy w dniu chrztu nie są planowane uroczystości, marsze czy pochody, które mogłyby Wam oraz Gościom utrudnić lub uniemożliwić dojazd do kościoła.

Spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się co dwa tygodnie, w środy.
UWAGA: nie ma możliwości przyjęcia nowych kandydatów w trakcie trwania kursu.

Próby Pierwszej Komunii

Dozwolona jest jedna nieobecność Dziecka na próbie. Jego druga nieobecność spowoduje, że nie zostanie dopuszczone do Pierwszej Komunii w tym roku. Obecność na próbie generalnej obowiązkowa.
– klasa 3a: 13 maja (16.00); 20 maja (16.00); 27 maja (16.00); próba generalna: 9 czerwca (19.00),
– klasa 3b: 11 maja (16.00); 18 maja (16.00); 25 maja (16.00); próba generalna: 8 czerwca (19.00),
– klasa 3c: 12 maja (16.00); 19 maja (16.00); 26 maja (16.00); próba generalna: 9 czerwca (16.00).

Spotkania z dziećmi i rodzicami:

19 III, godz. 19.00 – obowiązkowe spotkanie formacyjne dla wszystkich rodziców (prowadzi o. Proboszcz),
27 III, godz. 11.00 – Msza święta, a po niej próba z Panem Organistą,
10 IV, godz. 11.00 – Msza święta,
20 IV, godz. 19.00 – spotkanie organizacyjne z przedstawicielami rodziców,
23 IV, godz. 19.30 – obowiązkowe spotkanie formacyjne dla wszystkich rodziców (prowadzi o. Proboszcz),
24 IV, godz. 11.00 – Msza święta, a po niej próba z Panem Organistą,
8 V, godz. 11.00 – Msza święta,
21 V, godz. 19.30 – obowiązkowe spotkanie formacyjne dla wszystkich rodziców (prowadzi o. Proboszcz),
22 V, godz. 11.00 – Msza święta (rozdanie medalików), a po niej próba z Panem Organistą,
12 VI, godz. 11.00 – Msza święta, a po niej próba z Panem Organistą,
15 VI, godz. 19.00 – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i I spowiedź dzieci z klas 3a i 3b,
16 VI, godz. 12.30 – Uroczystość Bożego Ciała; I Komunia klasy 3a,
17 VI, godz. 12.30 – I Komunia klasy 3b; godz. 19.00 – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i I spowiedź dzieci z klasy 3c oraz dzieci spoza SP 75,
18 VI, godz. 12.30 – I Komunia klasy 3c,
19 VI, godz. 9.30 – Msza święta dla klas 3a, 3b i 3c (dzieci przychodzą w strojach komunijnych); godz. 12.30 – I Komunia dzieci spoza SP 75ROK PRZED ŚLUBEMUstalenie terminu ślubu

Zgłaszacie się do kancelarii parafialnej. Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy, ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Oczywiście „rok przed ślubem” to termin umowny. Jeśli macie możliwość wcześniej zaplanować datę ślubu, możecie to zrobić wcześniej. Jeśli do ślubu macie mniej niż rok, niech spotkanie z księdzem będzie jednym z pierwszych kroków w przygotowaniach. Przemawiają za tym zwyczajne względy organizacyjne, może się okazać że mając już salę, zespół i fotografów umówione na konkretny dzień i godzinę, nie macie możliwości wzięcia ślubu w danym kościele, ponieważ już odbywają się tam inne śluby.

Kurs przedmałżeński

O kursie przedmałżeńskim należy pomyśleć na rok przed ślubem (w Warszawie niemożliwym jest zapisać się na taki kurs w ostatniej chwili). Celem kursu jest przygotowanie narzeczonych do świadomego złożenia przysięgi małżeńskiej i dalszego życia rodzinnego oraz owocnego przeżycia liturgii sakramentu małżeństwa.3 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEMSpisanie protokołu przedślubnego

Na trzy miesiące przed ślubem umawiacie się z proboszczem bądź wikariuszem Parafii na spisanie protokołu przedślubnego. Odbywa się w kancelarii parafialnej aktualnego miejsca zamieszkania narzeczonej albo narzeczonego. Przed spisaniem protokołu musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:

 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu (z adnotacją: „do ślubu”) i świadectwa bierzmowania

By taki dokument uzyskać, trzeba pojechać do swojej parafii chrztu. W przypadku, gdy chrzest i bierzmowanie miały miejsce w tej samej parafii, adnotacja o bierzmowaniu powinna znajdować się w metryce chrztu. W  innych sytuacjach trzeba pobrać świadectwo bierzmowania z parafii, w której sakrament ten był udzielony. Jeśli byliście ochrzczeni (albo jedno z Was) w parafii, gdzie będzie spisywany protokół – nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument.

Świadectwo chrztu jest ważne przez trzy miesiące, a dokładnie: musi być ważne w dniu ślubu. Po przekroczeniu wskazanego terminu, metryka chrztu nie stwierdza już stanu wolnego. Zaświadcza tylko o przyjętych sakramentach.

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy pobrać trzy kopie stwierdzające Wasz stan wolny do zawarcia małżeństwa. Te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym. Są one ważne sześć miesięcy od daty wydania, muszą być aktualne w dniu ślubu. Dokument ten nie jest potrzebny, gdy związek cywilny został już zawarty, wówczas przedstawiacie akt zawarcia związku cywilnego. Zaświadczenie możecie uzyskać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, niezależnie od zameldowania. Do wystawienia zaświadczeń potrzebne są dowody osobiste oraz opłata skarbowa, którą na ogół wnosi się w kasie danego Urzędu (nie ma konieczności przedkładania odpisu aktu urodzenia).

 • świadectwo uczestnictwa w katechizacji przedślubnej

czyli inaczej zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Nie zastępuje go ukończona katecheza w szkole średniej.

 • świadectwo z poradni rodzinnej

Narzeczeni powinni odbyć trzy spotkania w poradni rodzinnej. Jeśli te spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej można donieść po ich zakończeniu.

W przypadku, gdy chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania, po dopełnieniu wszystkich formalności, powinniście otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w innej parafii, tzw. licencję z parafii zamieszkania do załatwienia wszystkich formalności w parafii ślubu (po uzyskaniu zgody parafii ślubu). W przypadku, gdy sakrament ma błogosławić ksiądz pochodzący nie z parafii, w której będzie odbywał się ślub, dla niego powinna zostać przygotowana tzw. delegacja.

 • dane personalne Waszych Rodziców i  Świadków 

Rodzice: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, zawód wykonywany, adres zamieszkania,

Świadkowie: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, data i miejsce wydania dowodu osobistego.

Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia podaje komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez dwie niedziele lub dni świąteczne nakazane. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie Waszego stanu wolnego i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach należy dostarczyć do kancelarii tydzień przed ślubem.

Organista, Florystka, zaproszenia…

Naszym Organistą jest p. Kamil Pluszczewicz (kom. 577 782 712), zaś dekoracją kościoła zajmuje się p. Ewa Wyrzykowska (kom. 722 325 262).

To dobry czas na wysłanie zaproszeń dla Gości. A co byście powiedzieli, gdyby w zaproszeniach poprosić Gości, by środki, jakie by musieli wydać na kwiaty dla Was – przeznaczyć na jakiś dobry cel: chory człowiek, potrzebująca rodzina, dom samotnej matki, hospicjum czy fundacja charytatywna…? Kwiaty to cudna rzecz, ale czy cudniejszą sprawą nie będzie radość ludzi, którzy otrzymają konkretną pomoc dzięki Waszej ślubnej Uroczystości? 🙂

Spowiedź przedślubna

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. Pierwsza spowiedź może odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego. W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. W niektórych parafiach istnieje zwyczaj, że spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na karteczce, którą otrzymaliście w kancelarii.KILKA DNI PRZED ŚLUBEMNasz kościół jest usytuowany w śródmieściu Warszawy. Sprawdźcie, czy w dniu Ślubu nie są planowane uroczystości, marsze czy pochody, które mogłyby Wam oraz Gościom utrudnić lub uniemożliwić dojazd do kościoła. W DNIU ŚLUBUAkt ślubu

W dniu ślubu Młodzi zgłaszają się do zakrystii, by podpisać akt zawarcia małżeństwa. W akcie podpisują się również świadkowie – warto przypomnieć im, by zabrali ze sobą dowody osobiste.

Fotograf i kamerzysta

W przypadku wynajętego przez Was fotografa i kamerzysty, wymagamy od nich, by mieli certyfikat ukończenia kursu liturgicznego dla fotografów. Ów certyfikat fotograf i kamerzysta są zobowiązani okazać w zakrystii przed rozpoczęciem uroczystości. Brak takiego certyfikatu spowoduje niedopuszczenie ich do ceremonii.

Confetti, ryż i sztuczne płatki…

Przekażcie swoim Gościom naszą ogromną prośbę, by wstrzymali się z sypaniem przed kościołem confetii, sztucznych płatków czy ryżu.A POTEM…?… a potem my zanosimy dokument o zawarciu Waszego ślubu do Urzędu Stanu Cywilnego, a Wy żyjecie długo i szczęśliwie – póki śmierć Was nie rozłączy 🙂

 

——-

na podstawie tekstu Beaty Chojnackiej (stacja7.pl)

Przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych zgłasza się w kancelarii parafialnej na życzenie chorego.

W domu proszę przygotować: stół nakryty obrusem, krzyż, świecę, wodę święconą, kropidło, watę, chleb i sól. W posłudze sakramentalnej udział niech wezmą również domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się osobie zmarłej!

Prawo do pogrzebu katolickiego mają wierni żyjący według zasad Chrystusa.
Zgłaszając pogrzeb potrzebne są dokumenty:

 1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. zaświadczenie udzielenia sakramentu namaszczenia chorych,
 3. pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania Zmarłego/Zmarłej (jeśli nie byli naszymi parafianami).

Naszym Organistą jest p. Kamil Pluszczewicz (kom. 577 782 712). 

Według przepisów nie ma możliwości pogrzebu katolickiego Osób, które oficjalnie wystąpiły z Kościoła (byłoby to również wbrew Ich przekonaniom).