• Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy
  • ul. Senatorska 31, 00-099 Warszawa
  • tel. 22 827 15 20

Msze święte o uzdrowienie

Msze święte o uzdrowienie

Msze święte wraz z modlitwami o uzdrowienie sprawowane są w naszej świątyni co dwa miesiące. Modlitwę prowadzi Marcin Zieliński – charyzmatyk, lider Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic.

Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie rozpoczyna się sprawowaniem Eucharystii. Po niej odbywa się dalsza modlitwa w intencji uzdrowienia. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosimy Jezusa, by uzdrawiał naszych chorych. Ostatnią część modlitewnego spotkania stanowi indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk lub błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zawsze centralnym punktem jest Eucharystia, która stanowi źródło naszego uzdrowienia. Wtedy rozważane jest Słowo Boże w kontekście natury chrześcijańskiego uzdrowienia. Karmimy się nie tylko Słowem, lecz także Ciałem i Krwią Chrystusa. Pełne uzdrowienie bierze swój początek od sfery duchowej i może się dokonywać etapami. Odbywa się to poprzez sakramenty, przede wszystkim przez sakrament namaszczenia chorych, pokuty i Eucharystii. Są one ściśle związane z sakramentem chrztu. Poprzez chrzest, który przyjęliśmy, prowadzeni jesteśmy do Źródła życia. Za każdym razem, kiedy wyznajemy wiarę, odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekamy się szatana i przyjmujemy na nowo Boga. Wyznanie wiary składamy obchodząc uroczystości liturgiczne, a także na niedzielnej Eucharystii. Powinniśmy W niej uczestniczyć w pełni świadomie. Uznanie własnej grzeszności, którą wyrażamy na początku Mszy Świętej, pozwala nam przyjąć Boże Miłosierdzie. Poprzez akt żalu Chrystus uzdalnia nas do godnego przyjęcia Eucharystii. On sam nas wtedy dotyka.

W tym roku w naszej Parafii nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie odbędą się w następujących terminach: 28 lutego, 17 kwietnia, 19 czerwca, 18 września i 13 listopada. Nabożeństwo rozpoczyna się zawsze Eucharystią o godz. 18.00.