• Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy
  • ul. Senatorska 31, 00-099 Warszawa
  • tel. 22 827 15 20

Historia naszej Prowincji

Wielki Jubileusz
1223 – 1623 – 2023

400-lecie powstania Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (3 VI)

400-lecie poświęcenia miejsca pod budowę naszego kościoła – pierwszego w Warszawie kościoła pw. św. Antoniego z Padwy (4 X)

800-lecie zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu (29 XI)

800-lecie świętowania Bożego Narodzenia przez św. Franciszka w Greccio (25 XII)

Witajcie, Dobrzy Ludzie!
Niech Pan obdarzy Was pokojem!

I stało się! Weszliśmy w rok 2023 – rok wielkich jubileuszowych wydarzeń!

Przypomnijmy pokrótce historię: nasz zakon nazywa się Zakonem Braci Mniejszych. Jego założycielem jest jeden z najbardziej podziwianych Świętych – Franciszek z Asyżu. 29 listopada 1223 roku papież Honoriusz Innocenty III zatwierdził jego Regułę.

3 VI 1623 roku w Zakliczynie nad Dunajcem zostały powołane do życia kustodie reformatów: małopolska – pw. Matki Bożej Anielskiej oraz wielkopolska – pw. św. Antoniego z Padwy. Dokonał tego o. Aleksander Patavin, komisarz apostolski, mianowany przez papieża Grzegorza XV. 12 V 1639 roku papież Urban VIII podniósł te kustodie do rangi prowincji. O. Aleksander Patavin zmarł w naszym klasztorze, w opinii świętości, 12 V 1624 roku. W jego pogrzebie wziął udział król Zygmunt III Waza i liczni dostojnicy państwowi.

W 1897 roku Konstytucją Apostolską „Felicitate quadam” papież Leon XIII zniósł powstałe w międzyczasie odrębności w zakonie. Odtąd cały zakon posiada jednolite ustawodawstwo i nazwę (nie powinno się już używać nazw: reformaci, bernardyni). Ówcześni prowincjałowie potwierdzili przyjęcie tej decyzji, co poskutkowało połączeniem dwóch prowincji w jedną strukturę. Jednak po latach doszło do ponownego rozłączenia i powrotu do nazw dawniej używanych. Kolejna próba połączenia została podjęta w latach dziewięćdziesiątych XX w., co zostało przyjęte w specjalnym oświadczeniu przełożonych prowincjalnych z dnia 8 V 1991 roku.

W związku z Jubileuszem, 21 marca przybędzie do nas z Rzymu o. Massimo Fusarelli OFM – Minister Generalny (121. następca św. Franciszka), by o godz. 8.00 odprawić Mszę świętą ku czci św. Antoniego z Padwy, dokonując jednocześnie instalacji Jego relikwii. Obecny również będzie o. Jacek Koman OFM – nasz Minister Prowincjalny.

Drugim niezwykłym wydarzeniem upamiętniającym Jubileusz 400. lat powstania naszej zakonnej Prowincji, będzie Eucharystia, którą 3 czerwca o godz. 18.00 odprawi nasz Pasterz, kard. Kazimierz Nycz.

13 maja, w 388. rocznicę poświęcenia naszego kościoła, o godz. 18.00 bp Michał Janocha udzieli młodym ludziom sakramentu bierzmowania, którzy tworzą żywy Kościół.
W uroczystość św. Antoniego z Padwy (13 czerwca), sumę odpustową o godz. 18.00 odprawi nasz Współbrat, bp Damian Muskus OFM – pomocniczy biskup krakowski.

Z kolei 4 października – w uroczystość odpustową św. Franciszka, a jednocześnie w 400. rocznicę poświęcenia krzyża i miejsca pod budowę pierwszego kościoła w tym miejscu – o godz. 18.00 uroczystą Eucharystię odprawi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, mocno związany z naszą Prowincją.

29 listopada przypada 800. rocznica zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu. Ważne miejsce w sercu Franciszka zajmowali ludzie ubodzy i chorzy. Nie jest więc przypadkiem, że ten wieczór spędzimy wokół posługi uzdrowienia, modląc się za siebie nawzajem.

Pod koniec roku czeka nas jeszcze jeden, przepiękny jubileusz. 25 grudnia mija 800. lat od wielkiej radości, jaką przeżywał w otoczeniu prostych ludzi św. Franciszek, celebrując Boże Narodzenie w grocie, nieopodal niewielkiej włoskiej miejscowości Greccio. Jubileusz ten chcemy uroczyście świętować podczas Mszy świętej Pasterskiej pod przewodnictwem bp Rafała Markowskiego.

To najważniejsze wydarzenia tego roku. Są także inne, o których możecie przeczytać poniżej. Jednak najważniejszą dla nas (dużo ważniejszą od życia „od okazji do okazji”) jest codzienna radość wypływająca ze wspólnego spotkania z Panem, z zasłuchania w Jego Słowo, prosta radość z bycia razem i tworzenia naszej Wspólnoty. Czujcie się zaproszeni! Przecież to Wasz dom…

Kochani! Prosiliśmy Was o to w zeszłym roku, prosimy i teraz: módlcie się za nas, franciszkanów, abyśmy codziennie żyli Ewangelią – tak jak żył nią św. Franciszek. Niech czas Jubileuszu będzie czasem naszej odnowy i nawrócenia.

Zostańcie z Bogiem!
Wasi franciszkanie z Senatorskiej 31