Dziś jest poniedziałek, 10 Sie 2020
Jesteś tu:     Start Sakramenty Sakrament Małżeństwa
Drukuj Email
SAKR. MAŁŻEŃSTWA
Narrzeczeni zamiar zawarcia sakr. małżeństwa zgłaszają  t r z y  m i e s i ą c e  przed datą ślubu w parafii narzeczonej lub narzeczonego.
DOKUMENTY:
1. Dowody osobiste
2. Świadectwo chrztu św. /nie starsze niż 3 miesiące/
3. Świadectowo sakr. Bierzmowania
4. Świadectwo katechizacji
5. Zaświadczenie uczestictwa w konferencjach przedmałżeńkich
6. Wdowa lub wdowiec dostarczają akt zgonu współmałżonka
OBOWIĄZKI NARZECZONYCH:
- znać p r a w d y w i a r y i zasady m o r a l n o ś c i katolickiej
- przystąpić dwa razy do s p o w i e d z i  ś w.
- odbyć rozmowę z duszpasterzem
 
  

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

“Niech Pan

Wam błogosławi

i niech Was strzeże.

Niech Wam ukaże

oblicze swoje

i zmiłuje się nad Wami

Niech zwróci

oblicze swoje

ku Wam i niech

Was obdarzy pokojem.

Pan niech

Wam błogosławi”.

 

/Św.Franciszek z Asyżu/