Dziś jest poniedziałek, 16 Lip 2018
Jesteś tu:     Start Sakramenty Sakrament Chrztu świętego
Drukuj Email
SAKR. CHRZTU ŚW.
Jest udzielany w IV Niedzielę m-ca podczas Mszy św. o godz. 12.30. Może być udzielony w innym terminie po uzgodnieniu w kancelarii paraf.
Chrzest zgłaszają RODZICE, m i e s i ą c przed datą Chrztu św.
DOKUMENTY:
1. Wyciąg aktu urodzenia z USC
2. Świadectwo sakr. małżeństwa rodziców lub akt kontraktu cywilnego
3. Dane personalne rodziców chrzestnych /imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz świadectwo     moralności od ks.prob. miejsca zamieszkania
4. Zgoda ks. Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców dziecka
RODZICE I CHRZESTNI:
- uczestniczą w nauce przygotowującej do chrztu św.
- korzystają z sakr. POKUTY i przyjmują KOMUNIĘ ŚW. podczas chrztu św.