Dziś jest środa, 20 Wrz 2017
Jesteś tu:     Start Różaniec św.
Drukuj Email

RÓŻANIEC ŚW.

w kościele św. Antoniego Padewskiego

odmawiamy

CODZIENNIE o godz. 17.30Różaniec św. jest prowadzony i odmawiany przez członków Kółka Różańcowego, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) oraz wiernych przez cały rok oprócz miesiąca: maja i listopada.

Pan Jezus powiedział; „ gdzie jest dwóch, albo trzech zgromadzonych w Imię moje tam Ja jestem pośród nich”.

BRACIE I SIOSTRO!

W ramach wieczornego spaceru wstąp na wspólna modlitwę.

Rozróżniamy 20 tajemnic różańca, które podzielone są na 4 części:


I. Tajemnice radosne /poniedziałek, sobota/

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

5. Znalezienie Jezusa w Świątyni


II. Tajemnice światła /czwartek/

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii


III. Tajemnice bolesne /wtorek, piątek/

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie Jezusa

4. Niesienie krzyża na Kalwarię

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa


IV. Tajemnice chwalebne /środa, niedziela/

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Bł. Jan Paweł II o Różańcu Świętym

„Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał”.


„Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej”.


„Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie".

(7.X.1981r. na pierwszej audiencji po zamachu).


„Proszę was, odmawiajcie różaniec. "Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą".

(28.X.1981. na audiencji dla Polaków)


Modlitwy odmawiane podczas różańca:


Wierzę w Boga

Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.               I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił               na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego     daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.


Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


O mój Jezu

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.