Dziś jest czwartek, 24 Cze 2021
Jesteś tu:     Start Kancelaria
Drukuj Email
SAKR. CHRZTU ŚW.
Jest udzielany w IV Niedzielę m-ca podczas Mszy św. o godz. 12.30. Może być udzielony w innym terminie po uzgodnieniu w kancelarii paraf.
Chrzest zgłaszają RODZICE, m i e s i ą c przed datą Chrztu św.
DOKUMENTY:
1. Wyciąg aktu urodzenia z USC
2. Świadectwo sakr. małżeństwa rodziców lub akt kontraktu cywilnego
3. Dane personalne rodziców chrzestnych /imię, nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania oraz świadectowo moralności od ks.prob. miejsca zamieszkania
4. Zgoda ks. Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców dziecka
RODZICE I CHRZESTNI:
- uczestniczą w nauce przygotowującej do chrztu św.
- korzystają z sakr. POKUTY i przyjmują KOMUNIĘ ŚW. podczas chrztu św.
SAKR. MAŁŻEŃSTWA
Narrzeczeni zamiar zawarcia sakr. małżeństwa zgłaszają  t r z y  m i e s i ą c e  przed datą ślubu w parafii narzeczonej lub narzeczonego.
DOKUMENTY:
1. Dowody osobiste
2. Świadectwo chrztu św. /nie starsze niż 3 miesiące/
3. Świadectowo sakr. Bierzmowania
4. Świadectwo katechizacji
5. Zaświadczenie uczestictwa w konferencjach przedmałżeńkich
6. Wdowa lub wdowiec dostarczają akt zgonu współmałżonka
OBOWIĄZKI NARZECZONYCH:
- znać p r a w d y w i a r y i zasady m o r a l n o ś c i katolickiej
- przystąpić dwa razy do s p o w i e d z i  ś w.
- odbyć rozmowę z duszpasterzem
SAKR. CHORYCH
Przyjęcie Sak. Chorych zgłasza się w kancelarii paraf. na życzenie chorego.
DOM CHOREGO:
  • stół nakryty obrusem, krzyż, świeca, woda święcona, kropidło, wata, chleb i sól
  • w posłudze sakramentalnej biorą udział obecne osoby
W nagłym wypadku, kapłana wezwać osobiście - nie przez telefon!
Sakr. Chorych nie udziela się osobie zmarłej!
POGRZEB
Prawo do pogrzebu katolickiego mają wierni żyjący według zasad Chrystusa.
DOKUMENTY:
1. Akt Zgonu z USC
2. Zaświadczenie udzielenia Sakr. Chorych